Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A beleegyezésre vonatkozó általános rendelkezések, az Adatkezelő azonosítása

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás megadásával Ön beleegyezik, hogy az ASPIRE SPORTS, sro, (székhely: Jinačovice 514, 664 34 Kuřim; Adószám: 269 58 317, bejegyezve a Brno Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásban 47772 számon, a továbbiakban: "Adatkezelő") feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat.

2. Feldolgozott adatok és feldolgozás mértéke

Az Ön által megadott személyes adatokat csak akkor kezeljük, ha azokat az Adatkezelőnek továbbították, és csak feldolgozás céljából (lásd a 3. pontot).

Élettartam-garancia esetén kezelt a személyes adatok:

Hírlevél feliratkozás, GT kerékpár márkával kapcsolatos reklám e-mailek, hírlevelek és egyéb kereskedelmi üzenetek, esetén:

3. A személyes adatok feldolgozásának célja

Minden, az Adatkezelőnek átadott személyes adatot az alábbi célokkal dolgozzuk fel:

4. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Ön beleegyezése a 3. pontban meghatározott adatfeldolgozási célok eléréséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez.

5. A személyes adatok feldolgozásának ideje

Az Adatkezelő, az Ön beleegyezése alapján megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg ez szükséges (határozatlan időre – vagy amíg a kezeléshez adott beleegyezése visszavonásra nem kerül).

6. Személyes adatok feldolgozására jogosult személyek

A személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő vagy harmadik fél végzi, akik biztosítják a személyes adatok megfelelő és megfelelő kezelését, a személyes adatok védelmét és az Ön jogainak védelmét (a továbbiakban: Adatfeldolgozók). Az Adatfeldolgozók közvetlen hozzáférést kapnak személyes adataihoz mindaddig, amíg az feltétlenül szükséges és csak a feldolgozás végrehajtásához szükséges mértékben. Adatfeldolgozók:

7. Az érintettek jogai

A feldolgozás alatt álló személyes adataival kapcsolatban különösen a következő jogokkal rendelkezik:

8. Jog a panasz benyújtásához a Felügyeleti Hatósághoz

Ha az érintettnek kétségei vannak az ebben a dokumentumban foglalt elvek betartásával, vagy gyanítja, hogy az Adatkezelő tevékenységei megsértik jogait, joga van panaszt benyújtani az érintett felügyeleti hivatalnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - NAIH) adatok).

9. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható a feldolgozási időszak alatt. A beleegyezés visszavonását írásban vagy elektronikus úton (e-mail, adatmező) kell továbbítani az Adatkezelőnek. A beleegyezés visszavonásának hatásai azon a napon kezdődnek meg, amikor az Adatkezelő megkapja a hozzájárulás visszavonását, és nem vonatkozik azon személyes adatok feldolgozására, amelyek szükségesek és nem a beleegyezéses jogalap alapján történnek. Például, ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, hogy megfeleljen a szerződésben foglalt kötelezettségeknek, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy bármilyen más törvényes okból.

10. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Az Adatkezelővel felveheti a kapcsolatot

postai úton: Jinačovice 514, 664 34 Kuřim,

vagy elektronikusan:

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a kapcsolattartó személyazonoságának igazolására a személyes adatok védelmének érdekében, ugyanezen okból figyelemmel kísérhető az Adatkezelő és a kapcsolattartó személy közötti kommunikáció.

11. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás következményei

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás teljesen önkéntes, nincs jogi kötelezettség arra, hogy ezt megadják, és nincsenek szankciók sem, ha nem adják meg. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulásnak elmulasztásának következménye csak az, hogy az érintett nem tudja használni az Adatkezelő azon szolgáltatásait, amelyekhez a személyes adatok feldolgozása szükséges e hozzájárulás alapján. 

12. A személyes adatok biztonsága

A feldolgozás céljára rendelkezésre bocsátott személyes adatokat rutinszerű biztonsági eljárások és technológiák biztosítják, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a 100% -os biztonsági jellemzőnek, mivel az Adatkezelő személyes adatokat tartalmazó adatbázisát ellophatják, elronthatják vagy nyilvánosságra hozhatják.

Az Adatkezelőnek rendszeresen felül kell vizsgálnia a tárolt adatok biztonságát, valamint frissítenie kell a biztonsági technológiákat. A biztonság megsértése és az alanyok személyes adatainak esetleges közzététele esetén az Adatkezelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintettet erről a kockázatról, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is.

Személyes adatok álnevesítése (pszeudonimizáció) esetén kód, jelszó vagy egyéb pszeudonimizálás útján az érintett felelős az ilyen védelmi eszközök elvesztéséért, ellopásáért vagy nyilvánosságra hozataláért. 

13. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás érvényessége

A személyes adatok feldolgozásához vonatkozó hozzájárulás a megadás napjától érvényes, jelen nyilatkozat 5. pontjában meghatározott ideig, vagy a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

14. Záró rendelkezések

A hozzájárulás megadásával a nyilatkozó megerősíti, hogy beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába az ebben a dokumentumban meghatározott mértékig, és hozzájárulását a saját szabad és kifejezett akaratából adja.

 

[X]

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Iratkozzon fel a GT Bicycles legfrissebb híreit és promócióit tartalmazó hírlevélre.